Publiczna obrona doktorska mgr Natalii Nowaczyk

utworzone przez | wrz 6, 2021 | Aktualności, Bieżące

Przewodniczący Rady Dyscypliny Psychologia Wydziału Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

zawiadamia, że dnia 20 września 2021 roku, o godz. 10.00

odbędzie się  publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dyscyplinie psychologia

magister Natalii Nowaczyk

Temat rozprawy: Zmiany strukturalne mózgu a obraz kliniczny funkcji neuropsychologicznych u mężczyzn z zaburzeniem używania alkoholu.

Promotor: prof. dr hab. Lidia Cierpiałkowska

Recenzentki: dr hab. Jolanta Góral-Półrola , prof. dr hab. Maria Pąchalska

Publiczna obrona doktorska odbędzie się w formie wideokonferencji na platformie Ms Teams.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a3dfa897c6ed84d69b861375ff9c52174%40thread.tacv2/1631536794425?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%22f047b4a3-0096-49e7-9b0b-45cd45b05045%22%7d

Rozprawa wraz z recenzjami znajduje się do wglądu w sekretariacie Wydziału w pokoju 71, recenzje są dostępne również tutaj.

Przewodniczący
Rady Naukowej Dyscypliny Psychologia
Wydziału Psychologii i Kognitywistyki UAM
prof. UAM dr hab. Mariusz Urbański

Skip to content