Edu_Centrum to jednostka pomocnicza wspierającą kształcenie na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki. Zostało powołane w roku akademickim 2021/22, a jego kierownikiem został prof. UAM dr hab. Błażej Smykowski. Zadaniem Edu_Centrum, zgodnie z §103 ust. 2 Statutu UAM,...